Erkenningsregeling Bosaannemers

A. de Jonge > Erkenningsregeling Bosaannemers

De Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo) is een initiatief van boseigenaren en bosaannemers om gezamenlijk de kwaliteit van boswerk te garanderen. De ErBo draagt bij aan de professionalisering van het bosbeheer. Dit doordat de ErBo waarborgt dat de bedrijfsvoering bij de deelnemers beantwoordt aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgevers op het gebied van:

kwaliteitseisen gesteld aan boswerk;

  • Het creĆ«ren veilige arbeidsomstandigheden;
  • Het continue leren van medewerkers door scholing en onderwijs;
  • Het hanteren van de gedragscode in het kader van de Flora- en faunawet;
  • Het adequaat zorgen voor het milieu.

Tot 1 januari 2015 was het Bosschap de eigenaar van de ErBo. Vanaf 1 januari 2015 is de ErBo overgedragen aan de Stichting Kwaliteit Bos, Natuur- en Landschapswerk (SKBNL). Deze stichting is eind 2014 opgericht door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH). Uitgangspunt was en is dat de ErBo toegankelijk is voor en gebruikt kan worden door alle boseigenaren en bosaannemers.

Op de website van SKBNL vindt u bosaannemers die beschikken over een ErBo certificaat en vindt u meer informatie over de ErBo regeling.

Cert 2023396 geldig tot 01-07-2026 Jonge