Groenkeur boomverzorging

A. de Jonge > Groenkeur boomverzorging

Groenkeur boomverzorging

Beoordelingsrichtlijn BRL Boomverzorging
Het Groenkeur-bedrijfscertificaat beoordelingsrichtlijn BRL Boomverzorging richt zich op het controleren, onderzoeken, planten, verplanten, verzorgen en snoeien van bomen. Ook heeft Groenkeur BRL Boomverzorging betrekking op het inrichten van plantlocaties, groeiplaatsverbetering en ziektebestrijding. Daarnaast vallen het vellen en rooien van bomen ook onder het aandachtsveld van deze beoordelingsrichtlijn. Deze beoordelingsrichtlijn voldoet aan alle eisen uit de ISO 9001:2015. U schakelt boomdeskundige medewerkers in en weet dat voor u belangrijke zaken zijn geborgd.

De eisen aan het Groenkeur-certificaat beoordelingsrichtlijn BRL Boomverzorging zijn afgestemd op alle kwalificaties waaraan een bedrijf moet voldoen om te kunnen werken in het (semi-)openbaar groen en langs wegen.

Een onafhankelijke certificatie-instelling toetst aan de hand van alle gestelde eisen in deze beoordelingsrichtlijn BRL Boomverzorging of het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf voldoet. Na een positieve audit ontvangt het bedrijf een certificaat van de certificatie-instelling. Na inschrijving bij Groenkeur mag een gecertificeerd bedrijf zich Groenkeur-ondernemer noemen. De gecertificeerde bedrijven vindt u terug in ons register.

Vakbekwame medewerkers, echte boomdeskundigen, voeren de werkzaamheden uit. Minimaal de helft van het aantal manuren wordt uitgevoerd door gediplomeerde medewerkers. Hieronder vallen European Tree Workers (ETW-ers), European Tree Technicians (ETT-ers) en Boom Veiligheid Controleurs (BVC-ers). In veel bestekken komt de volgende combinatie van eisen voor: kwaliteit, vakbekwaamheid en veiligheid. Als u gebruik maakt van de beoordelingsrichtlijn BRL Boomverzorging zijn al deze facetten in één keer geregeld. U kunt denken aan ISO9001 en VCA. Elk bedrijf heeft ook een duurzaamheidsambitie geformuleerd. Wij controleren al deze facetten ook onaangekondigd voor u!

Door op het logo te klikken kunt u het certificaat downloaden.

Klik hier om onze beleidsverklaring in te zien.