Beschoeiing

A. de Jonge > Werkzaamheden > Beschoeiing

Doordat we in het waterrijke gebied van de Wieden en Weerribben zitten, beschikken we over eigen boten, bokken en pontons. Deze kunnen we onder andere inzetten voor het leveren en aanbrengen van damwandconstructies; ook vlonders en andere beschoeiingen worden door ons geleverd en aangebracht.