Eerste project Nieuwe Natuur opgeleverd

A. de Jonge > Nieuws > Nieuws > Eerste project Nieuwe Natuur opgeleverd

7 februari 2017 / Door A. de Jonge VOF

Op 14 december 2016 werd, in het bijzijn van gedeputeerde Jan-Nico Appelman de eerste natuur opgeleverd, die via het programma Nieuwe Natuur gerealiseerd is. A. de Jonge is hoofdaannemer van dit werk en vond de samenwerking met Van Werven als gespecialiseerd dienstverlener. Op 15 hectare grond tussen de golfbaan Harderwold en de Pluvierentocht is een natuurlijke verbindingsstrook aangelegd tussen de twee aangrenzende natuurgebieden Harderbos en Harderbroek. Het voorstel hiervoor is destijds door Natuurmonumenten ingediend bij het programma Nieuwe Natuur en door Provinciale Staten gehonoreerd.

Passage voor dieren

Nadat in 2015 alle nodige voorbereidingen zijn getroffen, ging medio 2016 de schop daadwerkelijk in de grond. In het afgelopen jaar werd de basis gelegd voor natuur in de vorm van grasland, bos, moeras en open water. Nu het mensenwerk is gedaan, is het aan de natuur om de verbindingsstrook verder vorm te geven. Naar verwachting zal de passage tussen het Harderbos en het Harderbroek vooral worden gebruikt door in het gebied levende diersoorten als de otter, ree en verschillende kleine zoogdieren.