Werkzaamheden

A. de Jonge > Werkzaamheden

Machineverhuur

Ons uitgebreide machinepark biedt gelegenheid tot verhuur. Denk bijvoorbeeld aan trilplaat, tractoren inclusief aanbouw en kranen. Alles wat nodig is om uw klus te klaren kunnen wij voor u regelen, uiteraard met chauffeur.

Beschoeiing

Doordat we in het waterrijke gebied van de Wieden en Weerribben zitten, beschikken we over eigen boten, bokken en pontons. Deze kunnen we onder andere inzetten voor het leveren en aanbrengen van damwandconstructies; ook vlonders en andere beschoeiingen worden door ons geleverd en aangebracht.

Groenrenovatie

Vele wijken in o.a Lelystad en Meppel zijn al door ons onderhanden genomen en volledig gerenoveerd. Voordat de civiel aannemer komt voor het straatwerk, hebben wij de bomen en bosschages al verwijderd. Als de civiel aannemer zijn werk heeft gedaan, dan komen we terug om alles in te planten, te zaaien en af te werken, […]

Grondwerk

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van allerhande grondwerkzaamheden; of het nu gaat om het uitgraven van 1 plantgat tot het afgraven van vele duizenden m3. Alles is mogelijk in overleg. Doordat we eigen kranen en tractoren in ons beheer hebben, zijn wij in staat om snel op de behoefte in te spelen. Zowel voor […]

Boomverzorging

Daar we een aantal gecertificeerde treeworkers tot onze beschikking hebben zijn wij in staat om de meest moeilijke bomen te verwijderen. Door middel van klimtechniek is geen boom ons te groot en bomen op lastige plaatsen bestaan voor ons niet. In sommige gevallen werken we met een telekraan of spieringskraan om bomen te verwijderen.

Maaiwerk

Een andere specialiteit van ons zijn maaiwerkzaamheden. Voor vele gemeentes en andere opdrachtgevers maaien we al sinds jaar en dag bermen, industrieterrein en dergelijke. We maaien of klepelen, we ruimen op met de opraapwagen of verwerken het gras tot balen. Ook het bijmaaien van obstakels behoort tot onze werkzaamheden. Uiteraard houden we daarbij de verkeersveiligheid […]