WKA-gegevens

A. de Jonge > WKA-gegevens

WKA-Gegevens

De Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) ; deze bepaalt dat bedrijven die personeel inhuren (van uitzendbureaus, detacheringsbedrijven, onderaannemers of payrollbedrijven) aansprakelijk zijn voor de loonheffingen, die voor het ingehuurde personeel verschuldigd zijn, indien de uitlener verzuimt om deze te betalen. middels onderstaande (te downloaden) formulieren tonen we aan dat wij als bedrijf aan onze wettelijke verplichtingen hebben voldaan.

Door op de link te klikken kunt u de WKA-gegevens downloaden.

Uittreksel Kamer van Koophandel

Belastingverklaring

Algemene leveringsvoorwaarden

VHIB-Nummer

Overeenkomst G-Rekening

ErBo Certificaat