CO2

A. de Jonge > CO2

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

  1. Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
  2. Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
  3. Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
  4. Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Door op de linkjes of op de afbeelding te klikken kunt u de gegevens downloaden

Footprint 2018
– Footprint 1e helft 2019
Footprint 2019
– Footprint 1e helft 2020
– Footprint 2020
Footprint 1e helft 2021 
Footprint 2021
Communicatieplan
Energiemanagementplan
РCO2 Reductie initiatief  2021 : Toepassen biomassa in de agrarische landbouw
SKAO bedrijfsgegevens