Natura 2000 herstel maatregelen de Wieden

A. de Jonge > Onze Projecten > Wetlands/natuurterreinen > Natura 2000 herstel maatregelen de Wieden

Natura 2000 herstel de Wieden

Het project natura 2000 herstel de Wieden is er opgericht om de aangegeven terreindelen in successie terug te zetten.
Doordat de verlandingsfase al in een ver stadium was, is er verbossing in de gebieden ontstaan.
Het ontbossen van deze drijftillen naar de verlandingsfase levert een bijzondere vegetatie en bijbehorende fauna op.
Houtige gewassen bomen en struiken worden gekapt, de stobben gefreesd en voor de verbetering van de waterhuishouding worden er sloten en greppels gemaakt.
Zo ontstaat er weer ruimte voor de groei van zeldzame plantensoorten en behoud het gebied haar open karakter.

Het (open)graven van sloten en aanleg van greppels is er opgericht de invloed van oppervlaktewater te vergroten/te herstellen en gunstiger omstandigheden te creëren
voor vegetaties van trilvenen en veenmosrietlanden: minder zuur, en minder diep wegzakkende grondwaterstanden in de zomer.
In verzurende trilvenen die door de vorming van regenwaterlenzen veranderen in veenmosrietlanden kan de aanleg van greppels de verzuring verminderen,
en ervoor zorgen dat ten minste op kleine schaal (in de directe omgeving van de greppels) de omstandigheden geschikt blijven voor bedreigde trilveensoorten.

De omvang van het project is 3200 are ontbossen en 13.195 meter ontgraven van sloten en greppels

    

  • Categories: Wetlands/natuurterreinen