Project Category: <span>Wetlands/natuurterreinen</span>

A. de Jonge > Onze Projecten > Wetlands/natuurterreinen

Herstel sloten en greppels in Natura 2000-gebied De Wieden

6 februari 2020 / Door A. de Jonge VOF

Geen enkele natuurbeschadiging veroorzaken, is één van de belangrijke eisen bij het ontbossen en herstel van sloten en greppels in het Natura 2000-gebied De Wieden. A. de Jonge heeft daar machines en werkwijzen voor ontwikkeld en voegt daar kennis van het gebied aan toe. Letterlijk het gebied zo kunnen lezen dat je weet waar je […]

Natura 2000 herstel maatregelen de Wieden

17 oktober 2019 / Door A. de Jonge VOF

Natura 2000 herstel de Wieden Het project natura 2000 herstel de Wieden is er opgericht om de aangegeven terreindelen in successie terug te zetten. Doordat de verlandingsfase al in een ver stadium was, is er verbossing in de gebieden ontstaan. Het ontbossen van deze drijftillen naar de verlandingsfase levert een bijzondere vegetatie en bijbehorende fauna […]

Rietperceel met wilgenopslag klepelen met rups

7 februari 2017 / Door A. de Jonge VOF

Om de wilgen groei terug te dringen hebben we het waterpeil op dit rietperceel laten zakken waarna het hele terrein is gemaaid. Na het klepelen met onze rups is het waterpeil weer omhoog gezet om hergroei van de wilgen te voorkomen.  

Nieuwe Natuur

29 december 2016 / Door admin

Op 14 december 2016 werd, in het bijzijn van gedeputeerde Jan-Nico Appelman de eerste natuur opgeleverd, die via het programma Nieuwe Natuur gerealiseerd is. A. de Jonge is hoofdaannemer van dit werk en vond de samenwerking met Van Werven als gespecialiseerd dienstverlener.

Natuurcompensatie de Kelder in Diffelen

29 december 2016 / Door admin

Naast de Vecht bij Diffelen is dit terrein opnieuw ingericht en voorzien van een toegangssloot met kanosteiger, een vogelkijkscherm, een nieuwe poel en nieuwe beplanting.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan contact op!